Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de auteur, noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

De tips en adviezen op deze website zijn niet bedoeld als medische zorg of behandeling en kunnen de zorg van een medisch professional niet vervangen. Het navolgen van adviezen van deze website valt niet onder verantwoordelijkheid van de auteur en geschiedt op eigen initiatief en risico van de lezer.

Niets van deze website worden verveelvoudigd in enige vorm of op enigerlei wijze zonder schriftelijke toestemming, met uitzondering van korte citaten als onderdeel van kritieken en besprekingen.

Bezoekers die een tip plaatsen, verklaren geen inbreuk te plegen op enig recht van derden en geven de uitgever van deze website volledige toestemming de tip aan te passen en/of te publiceren op deze website of enige andere uitgave en doen ter zake afstand van al hun (intellectuele) eigendomsrechten.